Book

ربع جرام

LE 85.00
العدد
ﲠﺎء: اﺳﻤﻌﻮا ﻳﺎ رﺟﺎﻟﺔ.. رأس اﻟﺴﻨﺔ دﻱ ﻣﺶ ﲬرة ﻭﻻ ﺣﺸﻴﺶ.. ﻣﻔﺎﺟﺄة.. اﳉﺪﻳﺪ.. اﻟﱪﻳﻤﻮ.. ﺳﺤﺮ ﻳﺎ إﻛﹾﺴﻼﻧﹾﺲ.. أﻧﺎ ﻣﻌﺎﻳﺎ ﻫﲑﻭﻳﻦ.. ﺑﹸﻮدﹾرة.. رﹸﺑﹾﻊ ﺟﺮاﻡ: راﻣﻲ: ﺑﻮدرة؟!!! ﺑﺘﻌﻤﻞ اﻳﻪ اﻟﺒﻮدرة دﻱ؟؟ ﺻﻼح:  ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﻌﻤﻞ إﻳﻪ اﻟﺮﺑﻊ ﺟﺮاﻡ دا ﺑﺎ ﺑﻮﻧﻮ؟!  ﲠﺎء: إﻧﺖﹶ ﻣﺴﹾﺘﹶﻬﹾﻴﻒ اﻟﺮﱡﺑﹾـﻊ ﺟـﺮاﻡ.. دﻟﻮﻗﺖ ﺗﺸﻮﻓﻮا اﻟﺮﺑﻊ ﺟﺮاﻡ دا ﻫﻴﻌﹾﻤﹺﻞ اﻳﻪ!!!

منتجات مشابهة

لوكاندة بير الوطاويط
كتالوج سي السيد - iRead
أرني أنظر إليك - iRead
موسوعة الظلام - iRead
يحدث ليلا في الغرفة المغلقة - iRead

 

img

تم إضافتها لعربة التسوق بنجاح