Book

أنا حرة

LE 45.00
العدد
" ﻗﺎﻝ ﻭﺑﲔ ﺷﻔﺘﻴﻪ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺳﺎﺧﺮة: ﻭﻣﺎ أﻇﻨﺶ إﻧﻚ ﺣﺮﹼة! ﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﺣﺪة ﻭﻛﺄﳖﺎ أﻫﻴﻨﺖ: ﻣﺶ ﺣﺮﹼة إزاﻱ .. أﻧﺎ اﲢﺮرت ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ.. اﲢﺮرت ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ, ﻭﲢﺮرت ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ, ﻭﲢﺮرت ﻣﻦ اﻟﺰﻭاج, ﻭﲢﺮرت ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻮاﺣﺪ ﻳﴫﻑ ﻋﲇ .. أﻧﺎ دﻟﻮﻗﺖ زﻳﻲ زﻳﻚ.. إﻧﺖ ﻋﻨﺪﻙ ﺷﻬﺎد ة ﻭأﻧﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻬﺎدة.. ﻭإﻧﺖ ﺑﺘﺸﺘﻐﻞ ﻭأﻧﺎ ﺑﺸﺘﻐﻞ.. ﻭإﻧﺖ ﺑﺘﻜﺴﺐ ﻭأﻧﺎ ﺑﺎﻛﺴﺐ.. ﻭﻣﺆﻛﺪ إﲏ ﺑﺎﻛﺴﺐ أﻛﱰ ﻣﻨﻚ.. ﻳﺒﻘﻰ إزاﻱ أﻧﺎ ﻣﺶ ﺣﺮﹼة.. ﻧﺎﻗﺼﻨﻲ إﻳﻪ ﻋﻠﺸﺎﻥ أﺑﻘﻰ ﺣﺮﹼة؟! ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻮﲥﺎ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﺑﺪت ﻛﺄﳖﺎ ﻏﺎﺿﺒﺔ, ﻭرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺪﻭء ﺑﺎرد ﻭاﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﺗﺸﻖ ﺷﻔﺘﻴﻪ: ﻧﺎﻗﺼﻚ إﻧﻚ ﺗﻜﻮﲏ ﺣﺮﹼة!!".

منتجات مشابهة

لوكاندة بير الوطاويط
كتالوج سي السيد - iRead
أرني أنظر إليك - iRead
موسوعة الظلام - iRead
يحدث ليلا في الغرفة المغلقة - iRead

 

img

تم إضافتها لعربة التسوق بنجاح